Yrittäjämittari: Menestyksellä ja hyvinvoinnilla on yhteys

Työeläkeyhtiö Elo julkisti Yrittäjämittari  2016 -tutkimuksen, jonka toteutti Evidens Oy. Yritttäjämittari osoittaa, että menestyvä yrittäjä on sitoutunut työhönsä ja huolehtii myös hyvinvoinnistaan.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrittäjien työhyvinvoinnin tasoa, sekä yritystoiminnan onnistumisen tekijöitä. Tutkimustuloksissa korostui muun muassa vahva sitoutuneisuus yrittäjyyteen, hyvinvoinnin ja menestyksen yhteys, sekä oman unelman toteuttamisen tärkeys yrittäjänä. 64% vastaajista oli hyvin sitoutuneita jatkamaan yrittäjänä, eikä harkinnut siirtymistä palkkatöihin.

Verrattuna vuoden 2014 tutkimukseen yrittäjien tyytyväisyys työhön oli hieman laskenut. Tyytyväisimpiä työhönsä olivat kasvuyrittäjät. 

Vakiintuneen vaiheen yrittäjät nostivat muita useammin esiin huolen omasta hyvinvoinnista. Siinä missä kasvuvaiheen yrittäjiä kannattele optimismi ja työn imu, vakiintuneen vaiheen yrittäjä pystyy jo pysähtymään ja kiinnittämään huomiota omaan jaksamiseen. Usein silloin huomataan, että väsymys on kova kasvuvuosien jälkeen.

Omaan hyvinvointiin panostaminen yrityksen jokaisessa vaiheessa kannattaa. Se ruokkii tutkimuksen mukaan niin yrityksen menestystä kuin yrittäjän työkykyä. Kasvuyrittäjistä moni painaa niin pitkää päivää, ettei omalle hyvinvoinnille riitä tarpeeksi aikaa. Silloin töistä selviäminen voi vaikeutua, vaikka asenne olisi optimistinen. Koska kasvuvaihe voi kestää vuosia, kannattaa hyvinvoinnista alkaa huolehtia heti tänään.