ASIAKKAIDEN KUUNTELU UUDELLE TASOLLE

SAP-konserniin kuuluva viestintäratkaisujen toimittaja Merlin Systems Oy on vuosia mitannut systemaattisesti asiakkaidensa tyytyväisyyttä. Tutkimukselta haluttiin kuitenkin enemmän: kompakti syy-seuraussuhteita selittävä mittari, mutta samalla myös piilevät riskit ja mahdollisuudet paljastava, asiakasta aidosti kuunteleva sensori.

Evidensin kehittämä XR-kokonaisuus vastaa haasteeseen. Se yhdistää määrällisen mittaritiedon laadulliseen analyysiin. Tulokset ovat selkeät ja helposti hyödynnettävät. Tuloksissa nostetaan selkeästi esiin seikat, jotka vaativat erityishuomiota ja haetaan mahdollisiin haasteisiin asiakaslähtöisiä ratkaisuja.

Merlin Systems Oy:n toimitusjohtaja Mika Tuominen kommentoi yhteistyötä näin: ”Evidens uudisti Merlin Systemsin asiakastyytyväisyystutkimuksen yhtä aikaa syvällisemmäksi ja entistä hyödynnettävämmäksi. Uuden asiakkaiden kuuntelutavan kautta tunnistamme entistä paremmin kehittämiskohteet, piilevätkin haasteet ja voimme reagoida nopeasti saatuun palautteeseen. Asiakkaamme ovat arvostaneet erityisesti sitä, että tutkimus on keskittynyt heille kullekin keskeisimpiin asioihin. Parasta uudessa tutkimusmallissa on se, että saimme asiakkaidemme kertomana konkreettisia parannusideoita toimintamme kehittämiseksi. Palaute uudistetusta tavasta tutkia asiakastyytyväisyyttä on ollut positiivista niin strategisesti tärkeiltä asiakkailtamme kuin henkilöstöltämme.”

merlin_kuva_final_2