Globaalina kumppanina henkilöstö- tutkimuksissa

Normet Oy tarjoaa ratkaisuja haastaviin asiakasprosesseihin maanalaisessa kaivos- ja tunnelitoiminnassa. Iisalmessa pääkonttoriaan pitävällä yhtiöllä on maailmanlaajuinen jakelu- ja palveluverkosto, joka kattaa 37 myynti- ja tukitoimipistettä 27 maassa. Verkostoa koordinoidaan Sveitsistä Normet International Ltd:stä käsin.

Normet on hyödyntänyt henkilöstötutkimusta yhtenä toiminnan mittarinaan jo useita vuosia. Yhteistyökumppanina on toiminut Evidens. Viimeisintä vuoden 2013 tutkimusta suunniteltaessa mitattavia osa-alueita uudistettiin työhyvinvoinnin näkökulmasta. Evidens kehitti viitekehyksen, joka mittaa työhyvinvoinnin rakennuspalikoita ja tarkastelee niiden syy-seuraussuhteita. Henkilöstötutkimus toteutettiin 27 maassa seitsemällä eri kielellä.

”Yhteistyö Evidensin kanssa on ollut sujuvaa. Heillä on ollut kykyä ja halua tukea asiakkaan kasvua joustavalla toiminnalla ja uudistavalla otteella. Myös viimeisin uudistus henkilöstötutkimuksessa oli onnistunut ja tutkimuksen viitekehys toimiva. Uudistuksen ansiosta mm. kyselylomake tiivistyi ja raportoinnista saatiin entistäkin napakampi. Tutkimuksen tulokset toimivat välineenä nostaa esiin ja kohdentaa kehitystarpeita ja myös sopia kehitystoimista. Tulos keskustellaan auki niin konserni-/yhtiö- ja funktiotasolla samoin kuin pienemmissä tiimeissäkin. Sovittuja kehityskohteita käytetään tavoitemittareina ja tehtyjä toimia seurataan niin vuoden kuluessa kuin tulevassakin mittauksessa”, toteaa Annu Tuominen, Global HR-director, Normet Group Oy.