Kumppanina henkilöstön kehitystyössä

Työeläkeyhtiö Varma valitsi ensimmäistä kertaa Qualitemsin vastaamaan henkilöstötutkimuksestaan. Tavoitteena oli kartoittaa henkilöstön tyytyväisyyttä ja mitata Varman keskeisiä strategisia tavoitteita. Uudistetun lomakkeen lisäksi raportointitapa uudistui. Myös tulosten purkutilaisuudet vedettiin uudella tavalla.

Tutkimustulosten valmistuttua henkilöstökehityksen asiantuntijat kiersivät osastopalavereissa ja kävivät kunkin osaston omat tulokset läpi. Johtoryhmä oli paikalla vastaamassa esiin nousseisiin kysymyksiin. Samalla käynnistettiin kehittämistyö. Ihmiset saivat valita tulosten pohjalta 2–3 tärkeintä kehittämisaluetta ja ideoida, miten niihin olisi hyvä tarttua.

– Tällaista systemaattista läpikäyntiä ja siihen liitettyä kehittämistyön käynnistämistä Varmassa ei ole aiemmin ollut, kertoo Varman henkilöstön kehittämispäällikkö Leena Korppoo. Hän kiittää Qualitemsia myös raporttien selkeydestä, joka auttoi työssä.

Johdon osalta muutos aiempaan oli se, että tuloksia käytiin läpi johtoryhmässä kahteen kertaan. Ensin tulosten valmistuttua ja toisen kerran osastokierroksen jälkeen.

Loppukeväästä henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointia käsittelevä paneelikeskustelu. Paneelissa oli mukana sekä johdon että henkilöstön edustajia, vetäjinä toimivat Varman työhyvinvointiyksikön asiantuntijat.

– Emme käyneet enää tuloksia läpi, vaan keskustelimme laajemmin ja avoimemmin odotuksista ja kokemuksista. Tilaisuutta kiiteltiin jälkikäteen ja tunnelma oli huomattavasti myönteisempi ja rakentavampi kuin klassisilla johdon kyselytunneilla.