Pilvibarometri 2016

Innofactor ja Microsoft halusivat selvittää maalis-huhtikuussa 2016 suomalaisyritysten suhtautumista pilvipalveluihin, sekä aiheeseen liittyviä ennakkoluuloja ja vaiettuja totuuksia. Evidens suunnitteli ja toteutti Pilvibarometri 2016-tutkimuskokonaisuuden IT-päättäjien henkilökohtaisten syvähaastatteluiden sekä laajemmassa vastaajajoukossa toteutetun kyselyn muodossa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 92 IT-päättäjää eri toimialoilta ympäri Suomea.

Monivaiheisen tutkimuksen mukaan pilvipalveluihin suhtaudutaan varsin myönteisesti. Keskeisinä etuina nähdään mahdollisuus viedä tietohallinnon roolia ylläpidollisista tehtävistä liiketoimintaa tukeviin kehitystehtäviin, käytössä olevien pilvipalveluiden hyvä käytettävyys, korkeatasoinen tietoturva sekä kustannustehokkuus.

innofactor_kuva_1

Tietohallinnon ja kumppanien uusi työnjako

Tutkimuksen mukaan IT-ammattilaiset Suomessa arvostavat erityisesti paikallisen kumppanin osaamista ja apua. Kumppanin rooli siirtyy projektitoimituksista kohti jatkuvan kehityksen mallia, jossa asiakkaan liiketoimintatarpeiden ymmärtäminen ja ratkaisuhakuisuus ovat keskeisiä laajan integraatio-osaamisen lisäksi.

Vaikka pilveen suhtaudutaankin erittäin myönteisesti, hankinta- ja investointimallien vaihtuminen palvelumalleihin saattaa olla kivenä kengässä, koska uutta kustannusrakennetta ei ole helppoa käsitellä ja syntyviä kustannussäästöjä on vaikeaa näyttää toteen. 

Tietoturva ratkaisijan roolissa

Vastaajista 66 % arvioi pilvipalveluiden tietoturvakysymysten olevan tulevaisuuden päätösten kannalta ratkaisevassa asemassa. Epäilevästi asiaan suhtautuvien huolet liittyvät myös tiedon omistamiseen (28 %). Merkittävä osa vastaajista kokee kuitenkin, että tietoturva on pilvipalveluiden kohdalla paremmalla tasolla kuin aikaisemmin, koska korkea tietoturva on pilvipalveluiden elinehto ja palveluntarjoajat tekevät siihen suuria investointeja.

”Tulosten näkökulmasta IT-päättäjät suhtautuvat myönteisesti pilvipalveluihin, eivätkä tunnista perusteita palata perinteisiin ohjelmisto- ja palvelinhankintoihin. Suomalaiset yritykset ovat valmiita ottamaan digiloikan pilveen, mutta tarvitsevat kumppanin tukea sekä järjestelmien integroinnissa että liiketoiminnan tarpeiden kartoittamisessa”, sanoo Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio.

”Tutkimuksemme osoittaa, että pilvipalveluita pidetään samanlaisena itsestään selvänä hyödykkeenä kuin sähköä. Yritysten IT-päättäjät kaipaavat selkeitä esimerkkejä siitä, miten he voivat IT-ammattilaisina edistää koko yrityksen toimintaa pilvipalveluiden avulla. On hienoa, että Innofactorin kaltainen edelläkävijä voi auttaa asiakkaita tässä”, sanoo Microsoftin Antti Alila, tuotepäällikkö, Pilvialusta.

”Saimme tutkimuksessa arvokasta tietoa IT-päättäjien valmiuksista pilvipalveluiden käyttöönotossa, tulevaisuuden suunnitelmista ja siitä millaista tukea he tarvitsevat kumppaneiltaan. Tutkimus toimii myös hyvänä keskustelunavaajana.

innofactor_kuva_2

Julkaisemamme tutkimusraportti on herättänyt paljon mielenkiintoa myös liiketoimintapäättäjien keskuudessa – pilvi ei ole enää vain tietohallinto-osaston yksinoikeus ja juuri tässä rajapinnassa meillä on tärkeä rooli toimia neuvonantajina”, kertoo Leila Heijola, Innofactor, Senior Marketing & Communication Manager.

Tutkimus julkistettiin Empowering Business-tapahtumassa ja tiivistelmäraportti on ladattavissa osoitteessa: http://www.empoweringbusiness.fi/