Rekrytoinnin ilmiöiden ytimessä – tulevaisuuteen tähyten

Evidens selvitti Sanoma rekrytointimedioiden toimeksiannosta niin työntekijöiden, työnhakijoiden kuin HR-ammattilaistenkin näkemyksiä ja kokemuksia rekrytoinnin ajankohtaisista haasteista ja iloista.

Halusimme tunnistaa keskeiset tekijät, joiden avulla työnantajat voivat houkutella ja sitouttaa haluttua ja paljon kilpailtua osaajajoukkoa yritykseensä.  Avoin suhtautuminen ja ”puhtaalta pöydältä aloittaminen” oli tässä kokonaisuudessa keskeistä. Tärkeää oli paljastaa ne seikat, joilla on rekrytointimarkkinan eri toimijoille todellista merkitystä ja painoarvoa. Testasimme tämän jälkeen ennalta tunnistettuja myyttejä ja hypoteeseja rekrytointimarkkinoiden eri osapuolten keskuudessa ja pohdimme niin kahden kesken keskustellen kuin isommissa ryhmissäkin, miltä rekrytoinnin tulevaisuus näyttää niin yritysten kuin työntekijöiden näkökulmasta.

Tutkimuskokonaisuus toteutettiin yhdistämällä syvällinen ja paneutuva laadullinen lähestymistapa laajaan valtakunnalliseen kvantitatiiviseen tutkimukseen. Tutkimuskokonaisuuden kaikissa vaiheissa annettiin ääni markkinan kaikille osapuolille.

Kiinnostavasta ja jännittävästä aihealueesta paljastui yllättäviä yhtäläisyyksiä ja meheviä vastakkainasetteluja, joihin tarttumalla tulevaisuuden rekrytointimarkkinaa on mahdollista ja tarpeellistakin muuttaa tulevaisuudessa elävämmäksi ja monimuotoisemmaksi.

”Sanoma Rekrytointimediat halusi ymmärtää paremmin suomalaiseen työelämään liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä sekä työnhakijoiden ja työnantajien odotuksia. Yhteistyössä Evidensin kanssa toteutetusta tutkimuskokonaisuudesta saimme laadukkaita tuloksia, joita olemme hyödyntäneet laajasti niin omien rekrytointituotteiden kehittämisessä kuin yhteistyössä lukuisten yritysasiakkaidemmekin kanssa. Yhteistyö Marin ja Johannan kanssa oli sujuvaa ja mutkatonta. He toteuttivat tutkimusprojektin tarpeisiimme pohjautuen ammattitaitoisesti ja innostuneesti.”

Pia Heikura-Oksanen, Product Manager, Sanoma Digital / Recruitment Media
Kati Nordberg, Senior Insight Manager, Sanoma Media Finland

https://tyopaikat.oikotie.fi/tyontekijalle/artikkelit/tyoelamatutkimus-oikea-osaaminen-tarkeinta

https://vimeo.com/148846866

houkutteleva_tyonantaja_infograafi