Markkinatutkimuksen lyhyt oppimäärä

Miksi tilata tutkimuksia, kun tarjolla on ilmaisia työkaluja, joilla voi tehdä itse nopeita pikakyselyjä? Miten kannattaa toimia, kun haluaa tehdä asiakastyytyväisyyskyselyn ja tutkia asiakaskokemusta? Tai ymmärtää miksi johdolla on eri näkemys yrityskulttuurista kuin henkilöstöllä? Tai kun haluaa tehdä palvelukonseptiin liittyvän laadullisen markkinatutkimuksen? Do it yourself vai do it for me?

Johtaminen on käynyt yhä haastavammaksi mitä monimutkaisemmaksi toimintaympäristö muodostuu. Maailma muuttuu yhä kiihtyvämpää vauhtia, ja kilpajuoksussa on pakko pysyä mukana. Yritysten toimintatapojen ja kulttuurin on kyettävä mukautumaan uuteen rytmiin.

Samaan aikaan yritysten henkilöstö on myös yhä tietoisempi omasta ympäristöstään. Hyvää yrityskulttuuria arvostetaan ja siitä on tullut jo selkeä kilpailutekijä rekryttäessä osaajia.

Myös asiakkaat ovat yhä vaativampia. Puhdas hintakilpailu ei enää riitä. Yritysten itsestään luomat mielikuvat sekä asiakaskokemus vaikuttavat yhä enemmän valintoihin.

Jotta johto pystyy tekemään henkilöstöä ja liiketoimintaa tukevia päätöksiä, sillä pitää olla ymmärrystä muutosvoimista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Syy- ja seuraussuhteista. Hallituksen ja johtoryhmän edessä on vaikea seistä selkä suorana, jos päätöksen taustalla ei ole vankkaa tietoa. Tietoa ja siitä jalostettua ymmärrystä, joka on nivottu yrityksen strategiaan.

Tiedon pohjalta luotu ymmärrys on markkinatutkimusten ydin. Lisäarvo, johon kannattaa investoida. Markkinoilla on paljon ilmaisia tutkimustyökaluja, joiden avulla on helppo tehdä kyselyjä. Mutta monet ovat jo huomanneet, että niiden haasteeksi jää tiedon analysointi. Tiedon taustalla olevan ymmärryksen avaaminen, jotta tutkimuksista saa syvempää, liiketoiminnan strategiaa ja johtamista tukevaa hyötyä.

Syy- ja seuraussuhteiden kaivaminen, löytäminen ja ymmärrettäväksi tekeminen vaativat ammattitaitoa. Osaavia, näkemyksellisiä tutkijoita.

Tutki, kun haluat ymmärtää liiketoimintaasi vaikuttavia tekijöitä. Tutki säännöllisesti, niin näet tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset.

Tutki, kun haluat johtaa tiedolla ja ymmärryksellä.

 

Mika Vehmersuo on Evidensin toimitusjohtaja.

 

×

Evidens on nyt osa Voittoa.

Evidensin tutkijat ja asiantuntijat palvelevat asiakkaita kuten ennenkin – tukenaan nyt lähes 40 eri osa-alueiden media-ammattilaista.