Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Evidens Oy
Annankatu 28
00100 Helsinki
puh. +358 10 835 1000

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Essi Eloholma-Tuura
Annankatu 28
00100 Helsinki
essi.eloholma-tuura@evidens.fi
puh. +358 40 577 0322

Rekisterin nimi:
Evidens Oy:n asikasrekisteri

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää tietoja seuraavista lähteistä: Henkilö on tai on ollut Evidens Oy:n asiakas, käyttänyt Evidensin palveluja, käynyt keskusteluja Evidensin tai sen edustaman tahon kanssa, luovuttanut tietonsa Evidensille (esim. tilaamalla uutiskirjeet tai osallistunut arvontaan), osallistunut Evidensin tapahtumiin/tilaisuuksiin tai tapahtumiin/tilaisuuksiin, joissa Evidens on ollut mukana sekä mahdollisesti tietoja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä tai työkaluista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
• Verkkoliikenteen analysointiin ja profilointiin
• Evidens Oy:n markkinoinnin, mainonnan, myynnin ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Matkapuhelinnumero
• Yritys ja asema
• Yrityksen osoitetiedot
• Uutiskirjeen tilaajien lukutiedot ja sivustokäyttäytyminen
• Analyysi ja profiilitiedot
• Tarjoushistoria tai tiedot muusta yhteydenotosta

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Evidens Oy:n käytössä, paitsi Evidens Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa, joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Evidens Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Evidens Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai uutiskirjeen tilaamisen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Evidens Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja vaatii sisäisen verkon käyttöoikeuksia.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

×

Evidens on nyt osa Voittoa.

Evidensin tutkijat ja asiantuntijat palvelevat asiakkaita kuten ennenkin – tukenaan nyt lähes 40 eri osa-alueiden media-ammattilaista.